Каталог

Смяна на управител

Смяна на управител


Ние извършваме услугата смяна на управител за оптимално кратко време

Упpaвитeлят е физическо лице, което пpeдcтaвлявa Вашия бизнес. Той е opгaнизитор и pъĸoвoдител на фирмата й въз основа на peшeниятa нa Общoтo cъбpaниe и установените от закона правила. Всеки упpaвитeл има две главни отговорности. Първата се отнася до вътрешни задължения – управлява и координира дейностите на фирмата, а втората се свързва с външни отговорности, които се изразяват в това, че управителят представлява дружеството пред трети страни.


Характеристика на длъжността на управителя

Макар, че няма документ, който да гласи, че управителят следва да бъде физическо лице, е прието той да бъде именно такова, но не е необходимо той да бъде един от съдружниците във фирмата. Без да е получил одобрение от фирмата, управителят не може да осъществява покупки, продажби или други функции от негово име или от името на трето лице, да бъде участник в ООД, CД или KД, да заема високопоставена позиция в друго дружество или да учредява ново дружество от името на своето дружество.

Управителят може да е идентифициран в учредителния договор (УД). В противен случай, мениджърът се избира от Общото събрание чрез мнозинство, ако в УД не се посочва нещо различно.

За да се смени управителят с ново физическо лице, това решение се взима след среща на Общото събрание на дружеството и се вписва в Търговския регистър.

От юридическа гледна точка между управителя като орган и фирмата не се поражда трудоотношение, а между управителя в смисъл на физическо лице и дружеството се подписва договор за управление в писмен вид за действителност. След заседанието на Общото събрание се определя ново физическо лице, което да подпише договора от името на търговското дружество. Този договор е смесен, тъй като той представлява средно положение между договор за поръчка и за изработка. Законът не предвижда дружествата да представят тези договори в Търговския регистър.


Какво предлагаме ние във връзка с услугата „смяна на управител”?

Услугата зависи от начина, по който е формулирана заявката Ви към нас. Тя може да представлява назначаване на ново физическо лице като управител на Вашия бизнес, заличаване на предишния или и двете неща.

Стойността за услугата е окончателна и в нея се включват всички такси и разходи, които ние ще заплатим от Ваше име. Узаконяването на новия и отписването на стария управител се осъществява в интервала между 3 и 5 дни, като ние поемаме грижата да съберем целия необходим списък от документи още в деня, в който ни потърсите.


Какви са алтернативите?

Позицията и ролята на управителя са в неразделна връзка с наличието на дружество. Разгледайте и други наши услуги, свързани с регистриране на ЕООД, ООД и ЕТ, където няма нужда от управител.


Ние сме пpoфecиoнaлиcти в тази услуга!

Нашето портфолио съдържа редица успешно реализирани вписвания на нови управители и заличаване на предшестващите, а нашият екип се състои от висококвалифицирани и опитни юристи, със задълбочени познания в сферата на търговското право.

Когато изберете нас, Вие получавате улеснено и ускорено смяна на Вашия управител в максимално къси срокове, затова се свържете с нас и узаконете Вашето решение сега!


Уважаеми клиенти, ние гарантираме, че нашите услуги отговарят на най-високите стандарти за качество. Вие ще получите парите си обратно, ако ние не извършим услугата по начина, по който сме я договорили предварително.

 

Няма добавени услуги в тази категория.