Каталог

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги


Цeни нa cчeтoвoднитe ycлyги

Съществуват няколко аспекта, от които зависи определянето на услугите, свързани със счетоводство. Първият аспект в този контекст се отнася до това дали фирмата има регистрация по ДДС или не. Това се дължи на факта, че ако една фирма има регистрация по Закона за данък добавена стойност, то е нужно всеки месец да се изпращат декларации към Националната агенция по приходите, които се правят на основание на фактурите, които фирмата получава от покупко-продажби ежемесечно.

Подаването на ДДС декларации е необходимо да става ежемесечно, дори когато компанията няма никакъв оборот. Тогава е прието да се наименуват „нyлeви дeĸлapaции“.

По принцип компаниите с ДДС регистрация имат по-висок оборот. Това се дължи на факта, че законът предвижда задължителна регистрация, когато оборота е за предишната календарна година е над 50 000 лeвa. Това довежда до заключението, че когато компания е регистрирана по ДДС тя има печели повече оборотни средства и има по-голям брой счетоводни фактури. Това налага нуждата от оскъпвяне стойността на счетоводната услуга.

Друго важно изискване се свързва с документооборотът, която компанията следва да генерира всеки месец за осчетоводяване. Това количество докумнтация се изразява във фактури за покупко-продажби и т.н.

Третото важно условие е колко служителни са заети в компанията. За да изготвим релевантно предложение за счетоводсво, първо следва да опознаем Вашата фирма и по-специално изброените три критерия. За тази цел може да се свържете с наш консултант и той ще се ангажири да изготви за Вас възможно най-подходящата оферта, спрямо конктертните счетоводни дейности, от които се нуждае Вашия бизне.

Добре е да знаете, че всяка фирма, регистрирана от нас, през първия един месец счетоводните услуги са безплатни. През този период ние опознаваме детайлно харакетристиките на компанията Ви. Така ще съберем нужната информация да съставим списък от нуждите на счетоводното обслужване на Вашата фирма, така че офертата, която определим да оговаря оптимално адекватно, както на Вашите, така и на нашите нужди.


Нуждае ли се Вашата фирма от счетоводно обслужване?

Без значение дали Вашата фирма е малка, стартира в момента или е добре развита, широкомащабна компания, то Вие със сигурност следва да подсигурите доставчик на счетоводни услуги. Това се дължи на факта, че според закона, търговските функции, независимо от характера им, не може да се реализират без този съществен компонент. Всяка фирма, независимо от кога съществува и какъв оборот генерира, има опреледелен брой покупко-продажби, които съставляват нейния оборот и отчита печалба или загуба. На основата на печалба, фирмата внася в хазната на държавата определен от закона данък върху печалбата, който у нас е относително нисък и се изчислява на 10%.

Сщевременно, без значение дали компанията има служители или не, то тя следва да има идентифициран управител и собственик, който има задължението да внася своите осигуровки за държавата. В допълнение, компаниите с оборот над 50 000 лeвa през последните дванадесет календарни месеца следва да имат регистрация по Закона за ДДС и ежемесечно да подават своите декларации по ДДС в НАП, както и да внася данъците си в държавната хазна.

Всички тези, както и редица други аспекти налагат всеки бизнес, който цели да бъде законен, да използва услуги на квалифициран счетоводител, който да отговаря за счетоводното й обслужване.


Значение на счетоводните услуги за фирмите

Счетоводството е от изключителна важност за просперитета на всяка компания. Тези дейности са неразривна част от задълженията на всяка фирма и без тях бизнесът не може да функционира. Счетоводстото обслужване е задължително, не само за развитите и по-едри компании, но и за по-малките и тези, които са току що регистрирани.

Ние знаем, че различните фирми имат различни възможности и по тази причина полагаме грижи нашите пакети да бъдат с различен ценови диапазон, независимо от размера на бизнеса на клиента.

Това, което ние предлагаме като счетоводни услуги за Вашата фирма, е пълно обслужване – внасяне на осигуровки, осчетоводяване на фактури, създаване на отчети, данъчни декларации, договори, баланси, планиране, бюджетиране и всички останали функции, от които Вашата компания се нуждае.


Уважаеми клиенти, за да Ви направим офирта за счетоводни услуги, може да свържете с наш служител по удобен за Вас начин.

 

Няма добавени услуги в тази категория.