Общи условия

За нас качеството и изпълнението на договорените условия са от водещо значение.
По тази причина ние поемаме конкретни ангажименти за цени и срокове за изпълнението на поръчаните услуги.

Ети и някои общи условия и пояснения:
* Цените посочени в сайта са без ДДС.
* В посочените цени са включени само избраните услуги (т.е. без други услуги извън посочените).
* Някои от първоначално калкулираните стойности може да претърпят корекции в процес на работа.

Моля, обърнете се към нашите професионалисти за всякакви въпроси свързани с извършване на бизнес услуги в София и страната.

Благодарим Ви за проявения интерес към услугите на ВСИЧКО ЗА ФИРМАТА . BG!