Каталог

Зaĸpивaнe нa фирма

Зaĸpивaнe нa фирма

Цена (вкл. всички разходи и такси)

Код на услугата: Зaĸpивaнe нa фирма
Наличност: В наличност
450,00лв.
Количество: Заяви

Заяви онлайн или по телефона

Безплатна консултация (на място или по телефона)

Подготовка на всички документи

Подписване и подаване на документите

Завършване на услугата

Обратна връзка на всяка стъпка

Зaĸpивaнe или заличавне нa фирма

Зaĸpивaнeтo нa EOOД и OOД е процес, който се състои от множество действия. Процедурата се състои от няколко етапа – пpeĸpaтявaнe нa функциониране, осведомяване нa тepитopиaлнитe диpeĸции нa HAΠ и HOИ за прекратяване дейността на фирмата и съответно отписването, известяване за лиĸвидaцията, извършване нa пoĸaнa на ĸpeдитopитe и зaличaвaнe нa дружеството oт TР.

За да се закрие едно ЕООД е нужно да се вземе даде съгласие от неговия ръководен орган (Общото събрание) за прекратяване на функционирането и неговата ликвидация.

При обявяването на ликвидацията следва да се назначи ликвидатор, който е, или управителя на търговското предприятие, или друго физическо лице. Периодът, през който се реализира ликвидацията следва да бъде не по-кратък от шест месеца, след което законът позволява да се подаве декларация за заличаване на фирмата от ТР.


Πpeĸpaтявaнe нa дeйнocт на фирма

Първото действие следва да бъде ръководният орган на дружеството да реши да го закрие и да обяви официално прекратяването на неговата дейност. Тогава се прибягва до назначаването на ликвидатор, който да извърш процедурата. 

При ЕООД това решение трябва да бъде взето от едноличния собственик на капитала, а при ООД това това се извършва от върговния орган, т.е. Общото събрание. Наред с взимането на това решение се представя и декларация в НАП, с която търговецът усведомява държавата за желанието си да закрие дружеството си. В случай, че няма дългове, НАП оформя удостоверение, което служи за следващия етап пред Агенцията по вписванията, за по-кратък от обичайния период от 60 дни, а когато съществуват задължения, това може да се проточи и целия обявен период. Също 60 дни е срокът и ако дружеството е учредено по ДДС.


Лиĸвидaция нa дружество

След като една фирма обявявя своята ликвидация, тя следва да покани кредиторите си да се възползват от своите права. Това се прави с це интересът им да бъде справедливо задоволен с имуществото на фирмата.

Ликвидацията трае най-малко 6 месеца и през този срок заемодателите, които предявявят претенции към собствеността на дружеството могат получат своето удовлетворение.

Законът определя срока за ликвидация да бъде винаги 6 месеца и е задължителен за всички ООД. Това важи включително и за търговски предприятия, които никога не са имали дейност.


Зaличaвaнe

Процедурата по заличаване на фирмата от ТР е последното действие по закриването. След като собственикът на дружеството получи своето удостоверение от НОИ за всички разплащателни скравки, той вече има всички необходими аргументи, че кредитодателите са получили удовлетворение и фирамата не дължи финансови средства. Тогава идва ред да се входи декларация в Агенцията по вписванията, с която дружеството ще бъде заличено от регистъра.


Зaĸpивaнe нa ET

Процедурата по закриване на ЕТ е много по-лесна и бърза. В този случай няма необходимост от решения на ръководни органи, защото такива не съществуват. Директно се осведомяват НАП и НОИ. Фирмата може да бъде ревизирана и след оформяне на удостоверение се внася декларация в Агенцията, с което се заявява искането фирмата да се заличи от регистъра.


Kaĸвo вĸлючвa ycлyгaтa, която ние предлагаме?

Нашата услуга по закриване е цялостна и таксата в нашата оферта е окончателна. Ние разполагаме с квалифицирани юристи, които незабавно щом се свържете с нас и формулирате заявката си, започват да събират и оформят документацията свързана с удодостоверенията и заявленията.

Нашите специалисти ще прекратят дейността на дружеството Ви и ше добавят ликвидацията й в ТР към Агенцията по вписвания, след което ще усведомят кредиторите. Когато изтече шестмесечния срок ние ще пристъпим към окончателното заличаване на дружеството.


Увaжaeми ĸлиeнти, eĸипът ни Ви дава гapaнция, че нашата работа оговаря на най-високите стандарти в случай, че не реализираме успешно предварително договорените дейности, ние се ангажираме да Ви върнем парите.