Каталог

Вписване на пpoĸypиcт

Вписване на пpoĸypиcт

Цена (вкл. всички разходи и такси)

Код на услугата: Вписване на пpoĸypиcт
Наличност: В наличност
97,00лв.
Количество: Заяви

Заяви онлайн или по телефона

Безплатна консултация (на място или по телефона)

Подготовка на всички документи

Подписване и подаване на документите

Завършване на услугата

Обратна връзка на всяка стъпка

Вписване или промяна на пpoĸypиcт на фирма


Прокурист е физическо лице с представителна функция, което се ангажира с права и задължения от един търовец, собственик на търговско предприятие, да извършва управлението срещу определена парична сума. Това означава, че той бива упълномощен от търговца, който следва да бъде физическо лице и за управлението, което извършва има право на възнаграждение.

Вписването на прокурист е процедурата по упълномощаването на едно или повече физически лица за съвместно или отделно управление на едно дружество.

Тази процедура по натоварване с права и отговорности на прокуриста се извършва със съответно подписване на договор пред нотариус. Търговецът заявява в това споразумение за сделка, че вписва по образец прокуриста и двамата слагат своя подпис. Прокуристът с подписа си вписва към дружсетвото и своето име, както и добавка, която обозначава прокурата.

Прокуристът изплнява роля и на търговски управител, а не само представителна роля на търговец пред трети страни. Неговата основна дейност се изразява в контрола и координирането на отговорностити в самата фирма.

Обхватът на представителната функция на прокуристът е голям. След вписването той получава правото да прави всичко, което влиза в правата на търговеца. Прокуристът се упълномощава да реализира всякакъв вид отношения и сделки, които произтичат от дейността на търговското предприятие, да представлява търговеца, да овластява трети лица за реализиране на конкретни действия и т.н.

Ограниченията в представителните права, които произхождат от договорености между търовеца и прокуриста, нямат действие във връзка на трети страни. Тези властови ограничения са важни за вътрешните взаимоотношения в предприятието. Изключение от правилото са случаите, в които упълномощаването се ограичава само до един клон. В този случай, действието му се свъзва и с трети лица.

Функцията на прокурист може да се възложи на всяко дееспособно лице, ако няма друга правна пречка. Прокуристът не е в състояние да представлява търговце под формата на негов орган, така както, когато е налице сливане, тъй като обхватът на правата на органа е по-голям. Прокуристът като субект не се припокрива с търговеца, а само има пълномощието да го представлява.


Дoвepeтe ни се, защото ние сме професионалисти!

Ако се нуждаете от ускорено и улеснено упълномощаване на прокурист във Вашето дружество се доверете на нас! Нашите юристи са с многостранен и дългогодишен опит в назначаване на прокуристи и в нашето портфолио всички вписвания са 100% успешни. От нашите компетентни специалисти ще получите компетентна и детайлна помощ за спецификата на услугата. Ако ни изпратите Вашата заявка по удобен за Вас начин на посочените на нашия уеб сайт контакти за връзка, ние ще се свържем с Вас веднага!


Увaжaeми ĸлиeнти, нашият екип Ви гарантира, че ако не изпълним исканата от Вас услуга по предварително договорения начин, ние ще Ви върнем парите.