Каталог

Смяна на управител

Смяна на управител

Цена (вкл. всички разходи и такси)

Код на услугата: Смяна на управител
Наличност: В наличност
97,00лв.
Количество: Заяви

Заяви онлайн или по телефона

Безплатна консултация (на място или по телефона)

Подготовка на всички документи

Подписване и подаване на документите

Завършване на услугата

Обратна връзка на всяка стъпка

Вписване на нов или смяна на управител на фирма

Ние извършваме услугата смяна на управител за оптимално кратко време

Упpaвитeлят е физическо лице, което пpeдcтaвлявa Вашия бизнес. Той е opгaнизитор и pъĸoвoдител на фирмата й въз основа на peшeниятa нa Общoтo cъбpaниe и установените от закона правила. Всеки упpaвитeл има две главни отговорности. Първата се отнася до вътрешни задължения – управлява и координира дейностите на фирмата, а втората се свързва с външни отговорности, които се изразяват в това, че управителят представлява дружеството пред трети страни.


Характеристика на длъжността на управителя

Макар, че няма документ, който да гласи, че управителят следва да бъде физическо лице, е прието той да бъде именно такова, но не е необходимо той да бъде един от съдружниците във фирмата. Без да е получил одобрение от фирмата, управителят не може да осъществява покупки, продажби или други функции от негово име или от името на трето лице, да бъде участник в ООД, CД или KД, да заема високопоставена позиция в друго дружество или да учредява ново дружество от името на своето дружество.

Управителят може да е идентифициран в учредителния договор (УД). В противен случай, мениджърът се избира от Общото събрание чрез мнозинство, ако в УД не се посочва нещо различно.

За да се смени управителят с ново физическо лице, това решение се взима след среща на Общото събрание на дружеството и се вписва в Търговския регистър.

От юридическа гледна точка между управителя като орган и фирмата не се поражда трудоотношение, а между управителя в смисъл на физическо лице и дружеството се подписва договор за управление в писмен вид за действителност. След заседанието на Общото събрание се определя ново физическо лице, което да подпише договора от името на търговското дружество. Този договор е смесен, тъй като той представлява средно положение между договор за поръчка и за изработка. Законът не предвижда дружествата да представят тези договори в Търговския регистър.


Какво предлагаме ние във връзка с услугата „смяна на управител”?

Услугата зависи от начина, по който е формулирана заявката Ви към нас. Тя може да представлява назначаване на ново физическо лице като управител на Вашия бизнес, заличаване на предишния или и двете неща.

Стойността за услугата е окончателна и в нея се включват всички такси и разходи, които ние ще заплатим от Ваше име. Узаконяването на новия и отписването на стария управител се осъществява в интервала между 3 и 5 дни, като ние поемаме грижата да съберем целия необходим списък от документи още в деня, в който ни потърсите.


Какви са алтернативите?

Позицията и ролята на управителя са в неразделна връзка с наличието на дружество. Разгледайте и други наши услуги, свързани с регистриране на ЕООД, ООД и ЕТ, където няма нужда от управител.


Ние сме пpoфecиoнaлиcти в тази услуга!

Нашето портфолио съдържа редица успешно реализирани вписвания на нови управители и заличаване на предшестващите, а нашият екип се състои от висококвалифицирани и опитни юристи, със задълбочени познания в сферата на търговското право.

Когато изберете нас, Вие получавате улеснено и ускорено смяна на Вашия управител в максимално къси срокове, затова се свържете с нас и узаконете Вашето решение сега!


Уважаеми клиенти, ние гарантираме, че нашите услуги отговарят на най-високите стандарти за качество. Вие ще получите парите си обратно, ако ние не извършим услугата по начина, по който сме я договорили предварително.