Каталог

Peгиcтpaция нa ĸлoн на фирма

Peгиcтpaция нa ĸлoн на фирма

Цена (вкл. всички разходи и такси)

Код на услугата: Регистрация на клон
Наличност: В наличност
99,00лв.
Количество: Заяви

Заяви онлайн или по телефона

Безплатна консултация (на място или по телефона)

Подготовка на всички документи

Подписване и подаване на документите

Завършване на услугата

Обратна връзка на всяка стъпка

Peгиcтpaция нa ĸлoн на фирма на най-изгодна цена.


Всички търговци имат право да регистрират клон за предлагани на услуги извън мястото, където е седалището на фирмата им.

За да действа клонът е нужно да се покриват следните изисквания – да е учреден и да е висан в ТР на Агенцията по вписванията.

До регистрация се стига след като се реши да се учреди клон и се избере физическо лице, което да бъде назначено да го ръководи. Когато едни клон се учрди, следва да се включи в ТР.

За да се учреди клон, е необходимо да има осноно дружество. По начало, клонът е част от фирмата, но има определена самостоятелност. Той може да се впише в ТР на Агенцията по вписванията само в случай, че търговецът фигурира в този регистър.

Името на клона следва да включва наименованието на самата фирмата с добавеното „ĸлoн”. При прехвърляне на търговско предприятие се прехвърлят автоматично и клоновете.

Всеки клон има свои седалище и адрес на управление, които не съвпадат с тези на търговеца. Един клон може да бъде прехвърлен отделно от фирмата, но той не се счита за отделен правен субек, а за част от нея. Между търговеца и клона може да се породят правни отношения. Важно е да се знае, че всеки клон се управява от търговеца, но той има право да назначава един или повече управители, които да го ръководят срещу възнаграждение. Според закона, те могже да бъдат дееспособни физически или юридически лица.

За да може човек да извърши регистрация на клон, естествено, следа да има регистрирано дружество. Може да прочетете повече за предлаганите от нас услуги, свързани с регистрация на ООД и ЕООД.