Каталог

Регистрация на клон на чуждестранна фирма

Регистрация на клон на чуждестранна фирма

Цена (вкл. всички разходи и такси)

Код на услугата: Регистрация на клон на чуждестранна фирма
Наличност: В наличност
99,00лв.
Количество: Заяви

Заяви онлайн или по телефона

Безплатна консултация (на място или по телефона)

Подготовка на всички документи

Подписване и подаване на документите

Завършване на услугата

Обратна връзка на всяка стъпка

Регистриране на клон на чуждестранно юридическо лице

Чуждестранни търговци, фирми и дружества, които желаят да осъществяват бизнес на територията на РБ имат право да създадат клон на своето търговско предприятие у нас. Този клон получава легитимност едва, след като се осъществи процедура по вписване в Търговския регистър. Дори и тяхното седалище и адрес да е в чужбина, те имат право да осъществяват търговски дела на територията на нашата страна чрез клон, след като изпълнят съответните стъпки по създаването му.

 

Първият етап изисква регистрация в Агенцията по вписванията. Добре е да се знае, че нов клон на чуждестранно дружество по същество не е свързано със създаването на ново юридическо лице. След регистрацията си у нас чуждият търговец продължава да функционира като страна по сделката със своите седалище и адрес на управление в страна, различна от България, но носи отговорност пред нашата страна със своето имущество.

 

В тази връзка, когато възникне спор с клона на чуждестранното дружество, иск може да се подаде към създаденото седалище на клона на територията на нашата страна.

 

При учредяване на клон, чуждестранното търговско предприятие следва да изготви пълен набор от документи.

 

Досъдебните производства срещу клон на чуждестранно дружество могат да се правят и по седалището на клона. Всеки клон на чужд търговец води свое независимо счетовоство със съответния баланс. При своето функциониране и извършване на търговски дела, клонът на чуждестраннен търговец у нас представлява отделен търговец със свои счетоводна сметка и търговски баланс.

 

Нашите консултанти могат да ви помогнат за компетентното изготвяне и  удостовенялане на тези документи.