Каталог

Промяна на дружествени дялове

Промяна на дружествени дялове

Цена (вкл. всички разходи и такси)

Код на услугата: Промяна на дружествени дялове
Наличност: В наличност
97,00лв.
Количество: Заяви

Заяви онлайн или по телефона

Безплатна консултация (на място или по телефона)

Подготовка на всички документи

Подписване и подаване на документите

Завършване на услугата

Обратна връзка на всяка стъпка

Продажба на дружествени дялове

Дружественият дял представлява членство в една фирма. Той се изразява в участието на един от съучредителите в една компания. Тези дялове могат да се прехвърлят и заедно съставят обема на капитала, който в България следва да бъде минимум два лева. Същевремнно стойността на дела в капитала на всеки от съдружниците следва да бъде пове от едни лев. По своя обхват дужествените дялове на съсобствениците на фирмата могат да бъдат еднакви или различни, като това зависи от предварително посоченото в дружествения договор.


Нашата услуга по „пpexвъpлянe на дpyжecтвeни дялoвe”

Прехвърлянето на дялове в дружество се описва с нормативен документ - в чл. 129 на Търговския закон. Според него, реалният предмет за прехвърляне е не дружествения дял като такъв, а членството в съответното дружество.

Това се дължи на факта, че освен права, приемащият дружествения дял се ангажира и с всички отговорности на лицето, които му ги прехвърля, в това число и задълженията, свързани със собственост. Именно по тази причина не бива да се твърди, че делът е независим предмет, който може да се прехвърля или наследява. От тук и заключението, че при прехвърлянето на дружествени дялове всъщност става въпрос всъщност ства въпрос за прехвърляне на членство.

При ООД продаването на дял става на базата на две условия – дали дяловете, които ще подлежат на смяна на собственика се намират в конкретното дружество и ще се прехвърлят мужду съсобствениците му или в него ще дойде ново физическо лице.

Ако говорим за първия случай, при който съдружници си прехвърлят дялове, процедурата се реализира свободно, а процесът не се нуждае от свикване на Общо събрание. Във втория случай, обаче, става въпрос за продажба на дялове на трета страна. Когато дружеството приема нов съдружник, законът предвижда да се свика Общо събрание и да се направи изрично решение. Наред с това, е нужна писмена молба от приемащото лице да влезе в екипа на фирмата и от лицето, което напуска, за да бъде освободен.

При регистрация на ЕООД, дружествените дялове са напълно притежание на едноличния собственик на капитала, който може да бъде физическо или юридическо лице, а прехвърлянето на дружествени дялове се осъществява с решението му.

 

Дoгoвop зa пpoдaжбa нa дялoвe от дружество

Дoгoвopът зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyжecтвeни дялoвe в OOД е двустранно споразумение и за да се активира възникването на права и задължения и в двете страни, следва те да изразят волята си за това прехвърляне. Тези две страни представляват лицето, което прехвърля дяловете и което е необходимо да бъде съдружник в дружеството и лицето, което ги придобива (пpиoбpитaтeля). Страна по прехвърлянето може да е всяко дееспособно физическо или юридическо лице, освен ако в спеиална разпоредба не се посочва друго.

Съществува задължителност на условието, страната, която извършва прехвърлянето на е съдружник по време на прехвърлянето на дяловете, ако става въпрос за ООД. Същевременно пpиoбpитaтeлят трябва да дада съгласие да стане член на фирмата и да се придържа към политиката на дружествения договор. Подписването на споразумение за прехвърляне на дялове непременно се извършва в писмен вид и се заверява нотариално.


Дoвepeтe ни cе, защото сме пpoфecиoнaлиcти!

Покупко-продажбата на дялове в едно дружество е процедура, която се нуждае от детайлно познание в тази област. Нашите юристи боравят умело с нормативната база и това осигурява на всеки наш клиент успешна реализизация на всяка заявка, за която те ни се доверяват. Така че, ако се нуждаете от ускорено и улеснено получаване на дялове в една фирма или да прехвърлите от Вашето, може да възложите това на нас за сигурен успех в това начинание!


Kaĸвo вĸлючвa ycлyгaтa?

Прехвърлянето на дялове в едно дружество е съвкупна услуга и ако ни я възложите в нейната цена се включват всички такси, така че предварително знаете колко ще платите накрая. Нашите юристи изготвят всички документо – от споразумението за прехвърляне, през корекциите, които следва да се извършат в дружествения договор след конкретните промени в разпределението на дяловета, до отчитането на тези изменения в Търговския регистър.

Нежбходимо е Вие да присъствате само, когато споразумението за прехвърляне на дружествените дялове се заверява при нотариус.


Увaжaeми ĸлиeнти, уверяваме Ви, че нашият екип извършва всички услуги, покривайки най-високи стандарти. Ако, според Вас, ние не спазим всичко, което сме договорили предварително с Вас, ние гарантираме, че ще Ви върнем парите.