Каталог

Πpехвърляне нa фиpмa

Πpехвърляне нa фиpмa

Цена (вкл. всички разходи и такси)

Код на услугата: Прехвърляне на фирма
Наличност: В наличност
97,00лв.
Количество: Заяви

Заяви онлайн или по телефона

Безплатна консултация (на място или по телефона)

Подготовка на всички документи

Подписване и подаване на документите

Завършване на услугата

Обратна връзка на всяка стъпка

Πpexвъpлянe и продажба нa фирма EOOД/OOД

Когато се извършва прехвърляне, всъщност се реализира продажба на дружествени дялове. Обикновено това е метод, който се практикува за преконструиране на отношенията между членовете в ООД. Наред с това, че съдружницие имат право да продават всички свои дружествени дялове (това при EOOД би представлявало и пpoдaжбa нa самата фирма), е възможно да се продаве и само определен брой от тях.

Примерно в едно ООД с двама съучредители, които разполагат с по ½ от фирмата, първият желае да освободи част от дяловете си на втория. Това би означавало, че в техните отношения в юридически смисъл настъпват изменеия и в бъдеще, получитилят повече дялове ще бъде по-овластен и негова дума ще бъде по-миродавна, когато се свиква ръководния орган, т.е. Общото събрание и трябва да се взимат решения.

Когато в ЕООД едноличният собственик на капитала иска да прехвърли всички свои дялове на друго трето лице, това се счита за прехвърляне на фирма. Когато биват прехвърлени само част, а не всички дялвое, се счита, че ЕООД следва да се преобразува в най-обикновено ООД, тъй като вече ще бъдат налице съдружници. Затова законът счита, че освен метод за прехвърляне на фирма, продаването на дялове е възможно да е и самото преструкуриране на отношенията на членовете в ООД.

Когато ние предлагаме тази услуга, се фокусираме върху първата опция – когато се продава фирмата изцяло.


Πpexвъpлянe нa ET

Друга опция за разглеждане на прехвърлянето на търговско предприятие представлява сделка по покупко-продажба на дружеството като съставляващо комбинация от права, отговорности и отношения. Тази сделка следва да се сключи чрез споразумение, а подписите се поставят пред нотариус. Това е и единствената възможност за прехвърляне на фирмата на ЕТ, тъй като за разлика от капиталовите дружества при него няма не съществуват никакви дялове.

Разбира се, различията между двата метода за прехвърляне на търговски предприятия са много. В случай, че това се извършва чрез сделка със споразумение за покупко-продежба на фирма, то се вписва в Агенцията по вписванията по партиден номер на прехвърлящото лице и приобритателя.

Според Чл. 15, aл. 3 oт Tърговския закон, ако няма изрично споразумение за друго с кредиторите, отчуждителя носи солирарна отговорност с правоприемника до раземра на прехвърлените права. Дори кредиторита имат задължението, ако имат изискуемо вземане, да го изискат на първо място от отчуждителя.

Преди да се подпише споразумението, прехвърлителят има задължението в едноседмичен срок преди включването на следката в ТР, да осведоми НАП по адрес на отчуждителя. Ако с продажбата на фирмата се отчуждава и недвижимо имущество или вещно право върху последното, сделката се отбелязва и в Имотния регистър.


Доверете ни се, защото ние сме професионалисти!

Продажбата на фирма се съпътства от доста уловки, които могат да причинят загуби, по времето на реализиране на този процес. Нашите специалисти са с многогодишен и многостранен опит в търговското право и в портфольото им съществуват стотици успешни прехвърляния на фирми. Гарантираме Ви, че ще изпълним с изключителна точност Вашата заявка и то за минимален срок на достъпна цена. Свържете се с нас сега!


Какво представлява услугата по прехвърляне на ООД или ЕООД?

Нашите консултанти подготвят всички необходими документи и Ви подкрепят в комуникацията с институциите. Те ще Ви разяснят темите, с които се затруднявате, за да получите пълна яснота. Когато процедурата приключи, Вие ще трябва само да направите едно посещение при нотариус за заверка на документацията.


Увaжaeми ĸлиeнти, ние гарантираме, че спазваме най-високи стандарти при предлагането на нашите услуги. Ако не осъществим Вашата заявка по начина, по който предварително сме се договорили, ние ще Ви върнем обратно парите.