Каталог

Регистрация на ООД

Регистрация на ООД

Цена (вкл. всички разходи и такси)

Код на услугата: Регистрация на ООД
Наличност: В наличност
169,00лв.
Количество: Заяви

Заяви онлайн или по телефона

Безплатна консултация (на място или по телефона)

Подготовка на всички документи

Подписване и подаване на документите

Завършване на услугата

Обратна връзка на всяка стъпка

Kaĸ cе извършва регистрацията на ООД?

Регистрацията става след електронно попълване на бланка, след което ние имаме грижата да се свържем с Вас. Хората, които предпочитат да дойдат лично до физическия ни офис, могат да си уговорят дата и час за среща по телефона или по електронната ни поща. Ние Ви предлагаме да приготвим вместо Вас цялата необходима документация, за да спестим време и неудобства. От Ваша страна се иска само да направите нотариална заверка на един документ и да внесете капитала си в банка заедно с документацията, които ние ще изготвим вместо Вас. Регистрацията на фирмата отнема около 2-3 дни.


За колко време се извършва отркриването на ООД?

Регистрацията e cyпepбърз тип услуга и около два работни дни ще ни бъдат достатъчни, за да получите Вашата фирма. Ние започваме да работим по тази услуга в момента, в който се свързвате с нас. Ако документите Ви бъдат входени в същия ден преди обяд, на другия ден фирмата Ви ще бъде регистрирана.


Каква е цeнaтa за регистрация на ООД?

В цената на всеки пакет влиза хоноран за регистрацията и държавна такса към Агенцията по вписванията, която е задължителна. Отделно следва да се платят 6 лева нотариална заверка на подписа на мениджъра на новооткритата Ви фирма и 10 лева такса за банката за създаване на набирателна сметка в предпочетена от Вас банка.

Koгa cледва да се извърши плащането?

Целият размер, предвиден за отделните пакети се плаща по банков път или в брой, когато цялата документация е готова и Вие я подпишете преди входяването й в Агенцията по вписванията.


Регистрация на ООД извън Coфия предлага ли се?

Ние работим с потребители не само от столицата, но и от цяла България. От клиенти, които не са от София се изисква да ни изпратят своите заявления по електронен път, а ние оформяме документацията и я пращаме на електронната поща или чрез куриер. Граждавите първо посещават нотариус, внасят капитала и ни пращат архива, като го сканират на електронната ни поща или чрез куриер, в замисимост от това как предпочитат. Фирмата ще бъде регистрирана след 2 работни дни.

 

Какво представлява peгиcтpaцията нa OOД?

Дружеството с ограничена отговорност представлява капиталова търговска организация, която се сформира от съучредители, които може да са освен физически и юридически лица. ООД се намира в групата на капиталовите организации, тъй като при учредяването съдружниците следва да внесат капитал. Отговорността в подобен тип фирма не е ограничена в смисъл, че лицата имат по-малко отговорност спрямо задълженията, които могат да възникнат на един по-късен етап. Всъщност ограничената отговорност се отнася до задължението им спрямо капитала – т.е. те имат ограничена отговорност по отношение на вноските си спрямо капитала на дружеството.

Законът предвижда за минимален размер на капитала, с който да се учреди ООД, да бъде вписана сумата от два лева. Дружство с ограничена отговорност, според закона обаче, не може да се впише от повече от двама души, тъй като има условие, че дружествения дял не бива да е по-нисък от един лев.

Според Закона ООД може да се учреди от един или повече съдружници, които покриват своите задължения с капиталовите си дялове. Това е така, тъй като няма как съучредителите да покриват отговорностите на ООД, било то и с вноските си. За задълженията на ООД всъщност има отговорност само дружеството, а лицата имат задължения към него само за дяловете, а не към заемодателите на юридическото лица ООД.

Накратко, когаго ООД има някакви финансови задължения, то съдружниците имат неприкосновеност във връзка с тях и заемодателите имат право да отправят принудителни действия само върху собственост на фирмата. Това най-точно описва понятието „oгpaничeнa oтгoвopнocт“.

Всяко такова дружество следва да има учредители и мениджър. Не е необходимо съучредителите да бъдат и мениджъри, както няма и условие, мениджърът да бъде един от учредителите.

В допълнение, дружеството с ограничена отговорност е юридическо лице, отговарящо за своите задължения със своята собственост. Съучредителите не носят отговорност за задълженията на дружеството и то не носи за техните.


Изиcĸвaния и документи зa oтĸpивaнe нa OOД

Съучредителите, които регистрират такова дружество следва да са дееспособри, което ще рече да са пълнолетни граждани. Съучредител може да бъде нефизическо, а юридическо лице като търговско дружество или организация с нестопанска цел.

ООД е израз на създаването на друг самостоятелен субект, който се различава и е отделен от своите съучредители. Ограничената отговорност е защитава учредителите от евентуални действия на заемодателите срещу имущестовто на гражданите или дружеството, които са го вписали. Кредиторите имат право да предявяват право само към имущество на конкретното ООД.


Kaĸ щe открием Baшeтo OOД?

Услугата по вписването на Вашето ООД е цялостна. Ние ще попълним цялата необходима документация и ще я входим в Агенцията по вписванията и ще внесем задължителната такса на държавата, която влиза в общата цена. От Вас зависи да разберете как да Ви доставим услугата – онлайн или в наш физически офис.


Зaщo дa изберете нас зa учредяването нa Baшeтo OOД?

Нашите висококвалифицирани специалисти има дълготодишен опит в учредяването на търговски дружества, което е гаранция за няколко съществени за Вас фактора. Това са цялостна услуга по регистрация, вписване на дружеството в търговския регистър и неутрализиране на риска да Ви откажат. Това значи, че не е възможно да претърпите никакви финансови загуги, каквито може да възникнат, аток сами опитате да регистрирате Вашето ООД и получите отказ. Ние извършваме нашите услуги изключително професионално, без място за грешки за много кратко време. По този начин Вие ще си спестите ценно време, притеснения и посещения до Агенцията по вписванията.